Kart over Verdal kommune

Kart nummer og navn: M711-serien.

1722 IV Stiklestad 1722 I Vuku 1822 IV Vera
1722 III Levanger 1722 II Feren 1822 III Bellingen


For å ha kartdekning på alle fem områdene med statsallmenning må du ha alle kartnr./kartnavn unntatt 1822 IV Vera.