Fiske i Verdal er tillatt gjennom Verdalskortet for innlandsfiske. Da kan det fiskes på statsallmenningene og Værdalsbrukets eiendom.

Fiskesesongen følger kalenderåret, men sesongkort "Årskort" gjelder 1 år fra kjøpsdato.

Innlandsfiske er tillatt i alle vatn og tjern innenfor alle Statsallmenninger i Verdal og på Verdalsbrukets eiendom.
Fiske omfatter sportsfiske med stang, isfiske og oterfiske.
Garnfiske er tillatt i en del vatn og tjern.

Det er fastsatte maskevidder for garn som kan brukes og antall garn pr. kort.
Garn- og andre fiskebestemmelser er trykket på fiskekortet.

Fiskekort kjøpes via internettportalen www.inatur.no og søke fiskekort i Verdal.

www.inatur.no betaler du fiskekortet og skriver det ut på egen skriver.
Det selges følgende korttyper: 1 og 3 dagerskort, ukekort- og årskort (gyldig 1 år fra kjøpsdato).


FISKEREGLER:

Maskevidde: Generelt er 24 mm (26 omfar) maksimal maskvidde for garn. Helst bør garn med maskevidde mellom 16 - 21 med mer (40 - 30 omfar) benyttes.
UNNTAK: I Grønningen er 32 mm ( 20 omfar) minimum maskevidde.
Fisketiden i Grønningen: Garn: Kun i tiden 01.08 t.o.m 31.08. Oterfiske: Fra isen går til og med 31.08.
Stangfiske: Fra isen går til og med 15.09.
GARNFORBUD: Hele året utenom august måned.
Totalforbud med garnfiske i elva Glunka og i Grønningen nærmere utløpet enn 100 m.

ANTALL GARN PR. KORT: Hvor annet ikke er angitt er det ingen begrensning i antall.

OTER: Maks 1 oter pr. båt.

Garnlengder: Kun normale garnlengder på 25 x 1,5 meter er tillatt.

ANDRE UNNTAK:

  • Maks 3 garn pr. kort i Grønningen , Fagerlitjernene, Langtjern og Breivatn (Inn). Garnlenke er ikke tillatt i disse vatn.
  • I Høysjøen skal garn settes på min. 3 meters dybde.
GENERELLE REGLER

- All utsatt redskap skal merkes med navn.
- Utsatt redskap skal ettersees minst 2 ganger pr. døgn, også isfiskesnører.
- Fiske må utøves slik at andre fiskere ikke sjeneres.
- Kortet skal medbringes under fiske sammen med fiskeavgiftskort, og fremvises når det blir krevd av oppsyn, politi eller noen fra fjellstyret.
- For øvrig henvises til Lov av 15.05.92 - Innlandsfiskeloven, og til Lov av 06.06.75 Fjelloven.
Kun mark og magott, er tillatt å bruke som levende agn.

FISKEKORT

KORTET GJELDER:
  • Stangfiske
  • Isfiske med krok.
  • Teinfiske i vatn med røyebestand.
  • Oterfiske
  • Garnfiske i Grønningen, Innsvatn, Bellingslunet, Breivatn (inn), Godbekktjern, Fånettjernene, Martintjern, Skillevatn, Kvernsjøen, Fagerlitjernene, Langtjern, Holmlitjern, Vetringen, Fiskløysingen, Høysjøen, Mevatna, Breivatn (Leksdal), Fånettvatnet, Nordre Rollsjø og Leklemsvatn, samt oppgitte vatn på Værdalsbrukets eiendom, se fiskekortet.Priser for fiskekort 2022. Se www.inatur.no og søk på "Verdalskortet"

Sesongkort "Årskort"
Gyldig 1 år fra salgdato
    500          
-
Ukekort     250
-
3-dagskort     125
-

  1- dagskort               100