Fiske

Fiskesesongen følger kalenderåret.

Innlandsfiske er tillatt i alle vatn og tjern innenfor alle Statsallmenninger i Verdal.
Fiske omfatter sportsfiske med stang, isfiske og oterfiske.
Garnfiske er tillatt i en del vatn og tjern.

Det er fastsatte maskevidder for garn som kan brukes og antall garn pr. kort.
Garn- og andre fiskebestemmelser er trykket på fiskekortet.

Fiskekort selges gjennom fjellstyrekontoret og hos Vuku Bilsenter i Vuku.
Enkleste måte å kjøpe fiskekort på er å gå inn via internettportalen www.inatur.no og søke fiskekort i Verdal.

www.inatur.no betaler du fiskekortet og skriver det ut på egen skriver.
Det selges følgende korttyper: 1 og 2 dagerskort, ukekort- og to typer sesongkort.
Fiskesesongen følger kalenderåret. Det vil si at sesongkort er gyldig t.o.m. 31.12 i det året at kortet er kjøpt. 

Fiske fra land med 1. stang / håndsnøre er fritt (gratis).

FISKEREGLER:

Maskevidde: Generelt er 24 mm (26 omfar) maksimal maskvidde for garn. Helst bør garn med maskevidde mellom 16 - 21 med mer (40 - 30 omfar) benyttes.
UNNTAK: I Grønningen er 32 mm ( 20 omfar) minimum maskevidde.
Fisketiden i Grønningen: Garn: Kun i tiden 01.08 t.o.m 31.08. Oterfiske: Fra isen går til og med 31.08.
Stangfiske: Fra isen går til og med 15.09.
GARNFORBUD: Hele året utenom august måned.
Totalforbud med garnfiske i elva Glunka og i Grønningen nærmere utløpet enn 100 m.

ANTALL GARN PR. KORT: Hvor annet ikke er angitt er det ingen begrensning i antall.

OTER: Maks 1 oter pr. båt.

Garnlengder: Kun normale garnlengder på 25 x 1,5 meter er tillatt.

ANDRE UNNTAK:
  • Maks 3 garn pr. kort i Grønningen , Fagerlitjernene, Langtjern og Breivatn (Inn). Garnlenke er ikke tillatt i disse vatn.
  • I Høysjøen skal garn settes på min. 3 meters dybde.
GENERELLE REGLER

- All utsatt redskap skal merkes med navn.
- Utsatt redskap skal ettersees minst 2 ganger pr. døgn, også isfiskesnører.
- Fiske må utøves slik at andre fiskere ikke sjeneres.
- Kortet skal medbringes under fiske sammen med fiskeavgiftskort, og fremvises når det blir krevd av oppsyn, politi eller noen fra fjellstyret.
- For øvrig henvises til Lov av 15.05.92 - Innlandsfiskeloven, og til Lov av 06.06.75 Fjelloven.
Kun mark og magott, er tillatt å bruke som levende agn.

FISKEKORT

KORTET GJELDER:
  • Stangfiske
  • Isfiske med krok. Maks 10 snører/pr.kort
  • Teinfiske i vatn med røyebestand.
  • Oterfiske
  • Garnfiske i Grønningen, Innsvatn, Bellingslunet, Breivatn (inn), Godbekktjern, Fånettjernene, Martintjern, Skillevatn, Kvernsjøen, Fagerlitjernene, Langtjern, Holmlitjern, Vetringen, Fiskløysingen, Høysjøen, Mevatna, Breivatn (Leksdal), Fånettvatnet, Nordre Rollsjø og Leklemsvatn.
  • Grensevatn: i vatn hvor både staten og A/S Værdalsbruket er grunneiere, gjelder dette fiskekortet kun på statsallmenningsdelen av det aktuelle vatn. (Omvendt gjelder følgelig ikke Værdalsbrukets fiskekort på statsallmenningen).

Kortet gjelder også på privat del av Tømmersjøen

Priser for fiskekort 2017.

Sesongkort
1/1 - 31/12
              
430,-
Ukekort
210,-
1-dagskort
80,-

Det det kan kjøpes 2 dagers kort til kr.160. I tillegg tilbys et familesesongkort gyldig fra 1/1 - 31/12 (2 personer over 16 år) kr. 600,-