Nyheter

Fra 30.04.16 er det mulig å "booke" leie av fjellstyrets hytter på internettportalen www.inatur.no

Du søker da på "Hytter i Verdal" Du får da opp våre tre hytter med hver sin side, og kalender om når hytta er ledig. 

Du bestiller/betaler hytta direkte på "nettet"

Det som videre må gjøres er å ta kontakt med oss på telefon 99241700, for å avtale hvor hyttenøkler kan hentes og hvor de skal leveres tilbake.

 Trekning av storviltjakt (elg og hjortejakt) på statsallmenningene 2017.

For å se/lese fullstendig resultat av årets trekning se på

enten www.fjellstyrene.no eller www.inatur.no og søk videre på linken:

Trekningsliste elg/hjort 2017 pdf

 

 

 

Trekning av utlyst rådyrjakt (lagjakt på 4 jaktfelt og enkeltjeger på 2 jaktfelt)

Utlyst via inatur.no med søknadsfrist 01.05.16.

Trekningsresultat  via inatur.no 04.05.16.

Jaktlag Fredrik Lundemo på jaktfelt Hoås.

Jaktlag Tor Berre på jaktfelt Inndal.

Jaktlag Anita Verås på jaktfelt Volhaug/Volhaug.

Jaktlag Jørund O. Kokås på jaktfelt Leksdal og Malså.

August Kverkild på jaktfelt Inn.

Johan Sagvold på jaktfelt Kverndal.

 

Jaktfelta er til tildelt for perioden 2016-17,18 og 19.


Jaktkortsalget er  "fritt" fra 02.10. årlig

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)Eventuelle endringer i opplegget for jaktkortsalg etter 02.10 blir offentligjort på denne web-sida.

Husk at alt jaktkortsalg for jakt mellom 10.09 og 01.10 kun foregår via Fjellstyrekontoret. Ta derfor kontakt!

Mail: verdal@fjellstyrene.no  eller på telefon til

Verdal Fjellstyre: 99 24 17 00.

Send sms til samme telefonnr. dersom du ikke får svar!

FISKESESONGEN FØLGER KALENDERÅRET!

Fjellstyret vedtok i sak 28/10 at, fra og med 2011 følger fiskesesongen kalenderåret.
Det vil si at sesongkort er gyldig fra 1/1 t.o.m 31/12.


Ledige hytter. Bestill og betal på www.inatur.no

Leie hytte i vinter, vinterferie - påska eller senere?
Da er det på tide å bestille. Husk at det er "førstemann til møllaprinsippet"
som gjelder. Vil du leie til på et bestemt tidspunkt er lurt å være tidlig ute!

Ta kontakt for nærmere info om hyttene, dersom du ikke finner svar på "nettet".
Tlf 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Jakt- og fiskekortkjøp på internett. Enkleste måte å kjøpe kort på!

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)

Jaktkortsalget "fritt" fra 02.10. Kortsalget foregår
via internett www.inatur.no Søk på www.inatur.no som beskrevet ovenfor.
Lokalt kortsalgsted for jaktkort: Hydro-Texaco på Verdalsøra.

Fiskekort hele året.
Søk på www.natur.no - Fiske -Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre - Fiskekort for statsallmenning i Verdal, og "klikk" så videre her.
Lokalt kortsalgsted for fiskekort: Hydro-Texaco på Verdalsøra og Vuku Bilsenter i Vuku.

I tillegg fås jakt/fiskekort kjøpt via Fjellstyrekontoret. Ring ev. 99241700 og avtal nærmere.

Vedr. ønske om leie av hytte:

Dersom du vil leie ei fjellstyrehytte kan du fra 30.04.2016 bestille/betale direkte (booke) hytta på www.inatur.no     Søk etter hytter Verdal og du finner våre 3 hytter. Om de er ledige går fram av kalenderen for den enkelte hytte. Bestillinger som allerede er kommet inn ligger inne på den enkelte hytte og kan ikke "bookes" av andre.

Det er også mulig å bestille leie av hytte utenom inatur.no, ved å kontakte Fjellstyret på mail verdal@fjellstyrene.no eller på telefon 99241700

Bestill hytte i god tid, dersom det er ei bestemt hytte og et bestemt tidsrom du vil leie.

Priser og opplysninger for den enklete hytte finner du på inatur.no og på vår webside på siden "Hytter"


Rådyrbukkejakt i tidsrommet 10.08.- 24.09.2017
Bukkejakt kan søkes av enkeltjeger (det er ikke lagjakt på bukk). Det stilles krav om tilgang på godkjent ettersøkshund
Jaktfelt som det kan søkes bukkejakt på er:
1. Volhaug 2. Kverndal 3. Inn 4.Leksdal- Malså. 5A.Hoås 5B.Inndal
Det fordeles mellom 1 til 2 dyr pr. jaktfelt i bukkejakta. Pris pr dyr: 700kr.

Søknadsfrist for bukkejakt: 30.04.2017

Søknad om bukkejakt sendes

Verdal Fjellstyre
Postboks 16, 7651 Verdal

eller til:

E-post : verdal@fjellstyrene.no