Nyheter 

Söknader om rådyrjakt ble behandlet av inatur.no med datatrekning 11.05.20

De jaktlag som fikk jakt via loddtrekninga skal ha fått beskjed fra inatur.no

For ordens skyld og som generell opplysning gjengis resulatet:

Jaktfelt                                   Jaktleder

Volhaug/Volhaug                     Linda Björnes

Hoås                                       Rune Sagvold

Inndal                                     Rolv M Hidemstredet

Inn       Fredrik A Roman

Kverndal                       Sigurd S Aabakken

 

Trekning av årets elgjakt ble også utfört via inatur og datatrekning samme dag som rådyrtrekninga.

Fullstendig trekningsliste finner du på: www.fjellstyrene.no

 

Søknad om småviltjaktkort i regulert perioder 10.-16.09, 17.-24.09 og 25.09-01.10.

Søknad sendes på mail: Oppgi navn, postadresse og epostadresse (på alle jegere hvis det søkes som jaktlag). Sett opp en prioritering om i hvilke vald det ønskes jakt.

Søknad sendes til: verdal@fjellstyrene.no  innen 1.april 2020.

 

Hytter

OBS: Utleiehytter er stengt for utleie fram til og med 30.04.2020, foreløpig.

Årsaken til stengte hytter er Coronaviruset og situasjonen omkring dette forhold.

 

 

 

Fra 01.01.2018 er alt fiskekortsalg  kun gjennom internettportalen www.inatur.no

 

Jaktkort for småviltjakt etter regulert periode (2.oktober) er fra og med  2020, kun å få kjøpt gjennom www.inatur.no

 

Det er ingen lokale korttsalgsteder av jakt og fiksekort for Statsallmenningene i Verdal

De som eventuelt ikke får til å kjøpe kort på www.inatur.no, må ta kontakt direkte med Fjellstyrets administrasjon på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no. En løsning på slikt "problem" skal vi løse!

 

Leie av Fjellstyrets hytter

Det enkleste måte  å "booke" (leie) en  av fjellstyrets hytter på internettportalen www.inatur.no

Du søker da på "Hytter i Verdal" Du får da opp våre tre hytter med hver sin side, og kalender om når hytta er ledig. 

Du bestiller/betaler hytta direkte på "nettet"

Det som videre må gjøres er å ta kontakt med oss på telefon 99241700, for å avtale om hyttenøkler.

Jaktkortsalget er  "fritt" fra 02.10. årlig

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)Eventuelle endringer i opplegget for jaktkortsalg etter 02.10 blir offentligjort på denne web-sida.

Husk at alt jaktkortsalg for jakt mellom 10.09 og 01.10 kun foregår via Fjellstyrekontoret. Ta derfor kontakt!

Mail: verdal@fjellstyrene.no  eller på telefon til

Verdal Fjellstyre: 99 24 17 00.

Send sms til samme telefonnr. dersom du ikke får svar!

FISKESESONGEN FØLGER KALENDERÅRET!


Unntaket er sesongkort/årskort. Kjøper dette fiskekortet er det gyldig i 1 år fra kjøpsdato.

Som fiskekort er kun Værdalskortet gyldig.

Ledige hytter. Bestill og betal på www.inatur.no

Leie hytte i vinter, vinterferie - påska eller senere?
Da er det på tide å bestille. Husk at det er "førstemann til møllaprinsippet"
som gjelder. Vil du leie til på et bestemt tidspunkt er lurt å være tidlig ute!

Ta kontakt for nærmere info om hyttene, dersom du ikke finner svar på "nettet".
Tlf 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Jakt for jakt etter 02.oktober- og fiskekort selges  kun på internett via www.inatur.no Enkleste måte å kjøpe kort på! Jaktkort fra 10.09 fram til 01.10 selges kun gjennom Fjellstyrekontoret. Se nærmere på siden "Jakt"

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)

Jaktkortsalget "fritt" fra 02.10. Kortsalget foregår
via internett www.inatur.no Søk på www.inatur.no som beskrevet ovenfor. Vil du jakte før 02.10, må du ta kontakt med Fjellstyrekontoret på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Fiskekort hele året.
Søk på www.natur.no - Fiske -Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre - Fiskekort for Verdal  (Verdalskorte omfatter vatn og tjern på stastallmenningene i Verdal og på Værdalsbrukets grunn) "Klikk" så videre her.


Dersom du ikke får til å kjøpe fiskekort eller jaktkort på www.inatur.no ,ta kontakt med Fjellstyrekontoret.   Ring ev. 99241700 og avtal nærmere.

Vedr. ønske om leie av hytte:

Dersom du vil leie ei fjellstyrehytte kan du bestille/betale direkte (booke) hytta på www.inatur.no     Søk etter hytter Verdal og du finner våre 3 hytter. Om de er ledige går fram av kalenderen for den enkelte hytte. Bestillinger som allerede er kommet inn ligger inne på den enkelte hytte og kan ikke "bookes" av andre.

Det er også mulig å bestille leie av hytte utenom inatur.no, ved å kontakte Fjellstyret på mail verdal@fjellstyrene.no eller på telefon 99241700

Bestill hytte i god tid, dersom det er ei bestemt hytte og et bestemt tidsrom du vil leie.

Priser og opplysninger for den enklete hytte finner du på inatur.no og på vår webside på siden "Hytter"


Rådyrbukkejakt i tidsrommet 10.08.- 24.09.2020
Bukkejakt kan søkes av enkeltjeger (det er ikke lagjakt på bukk). Det stilles krav om tilgang på godkjent ettersøkshund
Jaktfelt som det kan søkes bukkejakt på er:
1. Volhaug 2. Kverndal 3. Inn 4.Leksdal- Malså. 5A.Hoås 5B.Inndal
Det fordeles mellom 1 til 2 dyr pr. jaktfelt i bukkejakta. Pris pr dyr: 850kr.

Søknadsfrist for bukkejakt: 30.04.2020

Søknad om bukkejakt sendes på mail, med å oppgi navn, postadresse og epostadr., samt oppgi hvilke jaktfelt som det søkes bukkejakt på.

Verdal Fjellstyre
Postboks 16, 7651 Verdal

eller til:

E-post : verdal@fjellstyrene.no